Seleenin saannin turvaaminen

Ensinnäkin on kauhistuttavaa, miten seleeniä sisältävän lannoitteen vaikutuksia on liioiteltu. Lannoitteen mukana saatava seleeni ei missään tilanteessa tule täyttämään nautaeläimen koko seleenin tarvetta. Lisäksi lannoiteseleenin koostumus ja ketju lannoitesäkistä lehmän vatsaan on niin pitkä sisältää useita hallitsemattomia muuttujia.

Seleenikeskustelua seuratessa on väistämättä tullut mieleen muutama seuraava kysymys:

  • Kuinka seleenitasot ja eläinten hyvinvointi voidaan turvata luomutiloilla, joissa lannoitteen mukana tullutta seleeniä ei ole lainkaan?
  • Kuinka varmistetaan ja yhteen sovitetaan maan PH-taso seleenilannoitteen toimimiseksi kuten suunniteltu?
  • Kuinka varmistetaan kevätkauden sääolosuhteet, että liukenevuutta ja kasvin käyttöön menevää lannoiteseleeniä on ruokintaan tulevassa rehussa suunnitellusti?
  • Koska markkinajohtaja sivuillaan ilmoittaa nurmesta irtoavan seleenin määräksi tarkkoja määriä niin miten varmistetaan, että tuo laskettu seleenimäärä täyttyy jokaisella eri lannoitteen levitysmäärällä, sääolosuhteissa, eri tyyppisillä lohkoilla jne.?

Mikäli halutaan varmistua eri lohkoilta, eri olosuhteista, eri levitysmääriltä tulevaa rehua sekä varmistua seleenin saannista kustannustehokkaasti niin suosittelemme esim. seuraavaa ajatusmallia.

Lähtökohdaksi voitaneen ottaa pyrkimys 10.000kg vuosituotoksesta, mikä on hyvin realistinen tämän päivän maitotilan lehmien tuotos. Päivätuotos on silloin 33kg ja seleenin tarve 14mg.

Korkealla D-arvolla omaavaa säilörehua lehmät syövät n.14,5k-a kg, jolloin säilörehusta lehmä voi saada enintään 2,9mg seleeniä, rehuviljasta saatavan seleenin osuus on noin 1mg. Näin ollen lisärehustuksen tarpeeksi jää noin 10mg/pv/eläin. Tuo lisätarve on siis parhaimmassakin tapauksessa n. nelinkertainen pellolta saatavissa olevaan maksimimäärään.

Tarvitaan siis lisäseleeniä, jota täyttämään tarvitaan perinteinen mineraaliseos , joka tuo 6-7mg seleeniä ja E-Seleeniseoksilla toteutetaan lopputarve.

Kun nurmen ja viljan lannoite ei sisällä seleeniä on E-Seleeniseoksen tarve tietenkin suurempi, mutta silloin ollaan ainakin varmoja ettei päivittäisen dieetin seleenitaso jää liian alhaiseksi.

Nyt jos mietitään kustannustehokkainta mallia niin korkeamman E-Seleenirehun kokonaiskustannus on ainoastaan n. 25€‚¬/vuosi/eläin.

Nurmirehun tarve vuositasolla on noin 0,65ha/eläin /vuosi ja vastaavasti rehuviljan tarve noin 0,75ha/vuosi/eläin.

Mm. yksi alan johtavista seosrehujen ja ruokinnan suunnitteluun keskittyneistä yrityksistä R&V Eurotrading Oy käyttää ruokinnan suunnittelussa tilannetta, jossa ei lasketa lainkaan nurmesta tulevaa mahdollista seleeniä. Tämä laskentatapa on välttämätöntä, koska pellolta tulevan seleenin saatavuus ei missään nimessä ole tasainen koko syötettävässä rehuerässä. Toisaalta mikäli pellosta olisi maksimissaan saatavissa vajaa 3mg ja se olisi mukana päiväannoksessa, se ei lähellekään nosta kokonaissaantia ”œmyrkylliselle” tasolle.

Lisätietoa seleenin ja ruokinnan suunnittelusta sekä lisäravinteista antaa mielellään

Jarmo Uusitalo,
R&V Eurotrading Oy,
040-7241890 / jarmo.uusitalo@eurotradig.fi

© Belor Agro Oy, 2017. Kaikki oikeudet pidätetään. Design by Oddmob.